Opleidingen & Trainingen

Verbindende communicatie

Communicatie is één van de bouwstenen van onze maatschappij, hier bewust mee omgaan is geen overbodige luxe. Het startpunt: bewust worden van wat er met en tijdens het communiceren gebeurt. Met deze kennis zijn we in staat om onze communicatie effectiever te maken.

We gaan hierbij werken aan ons spreken, luisteren én onze empathische vaardigheden. Wanneer we deze drie elementen op een harmonieuze manier samenbrengen zal de boodschap op de best mogelijke manier overgebracht worden.

Een ander aspect van verbindende communicatie is het begrijpen en leren omgaan met onze eigen gevoelens, de behoeften die daaruit voortvloeien en hoe deze richting geven aan ons leven en onze doelen. 

Deze opleiding bestaat uit drie dagen, jouw investering in deze opleiding bedraagt €497.

Opleiding
Coachen en begeleiden met ondersteuning van paarden

Deze opleiding biedt een verfrissende kijk op het coachen en begeleiden van mensen met de ondersteuning  van paarden.  

Het is een complete en kwaliteitsvolle training waarbij je leert coachen met en zonder paarden, en dit met als basis het respect voor de eigenheid en authenticiteit van zowel jij als coach, de coachee en het paard.

Daarnaast is het ook een intens persoonlijk groeiproces.

 

De persoonlijke ontwikkeling van jouw cliënt laten ondersteunen door paarden biedt een absolute meerwaarde..

Omdat paarden kuddedieren zijn reageren ze steeds alert op wat er in het hier-en-nu gebeurt.

Als kuddedier hebben ze 2 heel belangrijke behoeftes, nl rust en veiligheid.

Ze zullen dus steeds op zoek gaan naar de meest efficiënte manier om deze in te vullen, voor zichzelf én voor de kudde.

Ze reageren dus onmiddellijk en zullen via lichaamstaal feedback geven op het denken, voelen en doen van de cliënt. Hierdoor worden ook onderliggende patronen zichtbaar.

Paarden die in contact komen met een mens zullen grotendeels reageren in functie van hoe ze zich voelen en gedragen ten opzichte van hen.

Zij voelen feilloos aan wat er bij hen vanbinnen gebeurt en zal daarop reageren.

Jij, als procesbegeleider (coach, therapeut,…) zal de cliënt hierin ondersteunen en de vertaalslag maken van wat de paarden tonen.

 

Na deze opleiding kan je aan de slag als (life)coach met paarden. Je hebt de nodige kennis en know-how om mensen in hun proces te begeleiden en je werkt succesvol en doeltreffend samen met je co-coach (het paard)Je kan een keuze maken uit 2 unieke programma's: