out beyond.jpg

Wat is verbindende communicatie?

Het model van Verbindende Communicatie werd ontwikkeld door Marshall B. Rosenberg.

Het is een manier van leven en zijn.

Het is een manier van handelen, spreken, denken en voelen dat bijdraagt aan een wederzijdse verbinding en samenwerking.

Het gedachtegoed van Verbindende Communicatie start met de keuze maken tussen gelijk willen hebben of gelukkig zijn.

Het reikt concrete inzichten, vaardigheden en tools aan om conflicten constructief en duurzaam aan te pakken, om om te gaan met (onze) boosheid en heftige emoties, en een leefwereld te creëren waarin we verder kijken dan onze oordelen, écht luisteren naar elkaar en  waarin ieders behoeften ertoe doen …

 

Door een communicatieproces in te zetten waar kwaliteiten als eerlijkheid en empathie versterkt worden, en waar alsmaar meer evenwicht ontstaat tussen binnen- en buitenwereld, bouwen we op zo’n manier aan vertrouwen dat het kan leiden tot wederzijdse groei en ontwikkeling.

 

Bij Verbindend Communiceren hoort radicale eerlijkheid. Dit vraagt moed, eigenaarschap en verantwoordelijkheid die de kans vergroot dat de ontvanger van je boodschap je kan horen zonder in weerstand te gaan.

VC leert je ook anders te kijken en te reageren op kritiek.

Je leert luisteren voorbij woorden zodat gezonde, duurzame relaties kunnen ontstaan en uitgebouwd worden. Zowel in je privé- als in een professionele context.

Tijdens een introductietraining staat het 4-stappen model centraal. De focus ligt op "wat leeft in mij" en je leert jezelf uitdrukken over jouw gevoelens en behoeften.

Ook het thema empathie komt aan bod.

Praktijkoefeningen (oa eigen cases) worden ondersteund met theoretische kaders.